TRADICIJA I OBIČAJI su koren svakog naroda.

Prenošeni sa generacije na generaciju a kao deo kulturne baštine imaju važnu ulogu u očuvanju identiteta jednog naroda.

Nastajali su da bi zadovoljili različite ljudske potrebe, a kako su se određene potrebe razvijale i menjale tako su se i običaji menjali. Mnogi običaji su potisnuti ili izgubljeni tokom dugog vremenskog perioda. Međutim, danas postoji sve veća težnja da se običaji obnove i prilagode savremenijem i modernijem načinu života.

Najpoznatiji običaji su običaji životnog ciklusa, koji su u vezi sa rođenjem, krštenjem , venčanjem, slavom...