KRŠTENJE je Sveta tajna kojom čovek postaje hrišćanin i član crkve, koje je Isus ustanovio a apostoli praktikovali. Samo kršten čovek ima pravo na sve ostale tajne i obrede u crkvi.

Krštenje vodom je simbol ne samo fizičkog već i moralnog očišćenja. Hrišćansko krštenje vodi poreklo od Isusovog krštenja od strane Jovana Krstitelja.

Brojni su običaji koji prate krštenje. Jedan od običaja je i priprema krsnice.

Krsnica je platno bele boje u koje se dete uvija nakon krštenja. Krsnica simbolizuje nevinost, čednost i bezgrešnost a bela boja je simbol duhovne i telesne čistoće.

Peškir za krštenje - krsnica

materijal: srpsko platno

dimenzije: 140 × 140cm

Peškir za krštenje - krsnica

materijal: saten

dimenzije: 140 × 140cm